Strona główna / ZdrowieHosting 

Jest to bardzo przykre dla miłośników rasy,ale jedną z wad Berneńczyków jest to,że nie żyją długo od 6-10 latPrawdopodobnie powodem tak krótkiego życia jest to,że Berneńczyki często chorują i bardzo szybko osiagają starości.

 

W Polsce dysplazja stawu biodrowego uznana jest za chorobę dziedziczną, stąd obowiązek wykonywania w tym zakresie odpowiednich badań u psów dopuszczanych do hodowli. Wyniki takich badań oznaczonych skrótem HD klasyfikuje się zgodnie z ustaleniami FCI obowiązującymi od 2001 roku następująco:

  • stawy biodrowe normalne, wolne od dysplazji
  • stawy biodrowe prawie normalne, wolne od dysplazji
  • dysplazja nieznaczna
  • dysplazja średnia
  • dysplazja ciężka

Przed rokiem 2001 r. stopień dysplazji określano jak niżej:

  • A1 - obecne A
  • A2 - obecne B
  • C1 - obecne C
  • C2 - obecne D
  • C3 - obecne E


                     Wady w ułożeniu powiek, które mogą dotyczyć berneńczyka, aby nie doprowadziły do poważnego schorzenia oczu powinny być korygowane operacyjnie. Należy tu rozróżnić entropium – podwinięcie powieki do wewnątrz i ektropium – podwinięcie powieki na zewnątrz.

                     Poważnym zagrożeniem dla życia berneńczyka może być skręt żołądka, jako że ta dolegliwość dotyczy szczególnie psów ras dużych. Dlatego ważne są zasady prawidłowego żywienia, a szczególnie podawanie dziennej racji posiłku w kilku porcjach. Po każdym posiłku pies powinien odpocząć. Należy więc ograniczyć mu wtedy możliwość gwałtownych ruchów, chronić przed emocjami. Na stronie
Kliniki Weterynaryjnej „Therios” można zdobyć więcej informacji na ten temat.

                     Do grupy chorób, które szczególnie zagrażają tej rasie należą choroby nowotworowe. Stanowią one częstą przyczynę przedwczesnej śmierci berneńczyków, a ponadto mogą być uwarunkowane genetycznie. Do chorób nowotworowych zalicza się choroby histiocytyczne, które dzieli się na łagodne i złośliwe. Nasz dział o zdrowiu chcemy poświęcić szczególnie tym właśnie chorobom berneńskich psów pasterskich, a zwłaszcza jednej z odmian: histiocytozie złośliwej zwanej też rozsianym mięsakiem histiocytarnym. Choroba ta jest przekazywana dziedzicznie i według dzisiejszego stanu wiedzy medycznej nieuchronnie prowadzi do przedwczesnej śmierci.

                     Amerykański Klub Berneńskich Psów Pasterskich (BMDC) prowadził w okresie od sierpnia 1999 do stycznia 2000 roku badania na temat zdrowia berneńczyków zarejestrowanych w Klubie. Ustalono między innymi, iż w okresie 6 miesięcy na 261 odnotowanych przypadków śmierci berneńczyków tylko w 18 przyczyną odejścia była starość (6,8%), a w 10 wypadek losowy (3,8%).
Przyczyny śmierci pozostałych 233 berneńczyków to:
                                  choroby nowotworowe w 128 przypadkach (54,9%), z czego 45 uznane za histiocytyczne 
                                  (19,3%)
                                  skręt żołądka w 11 przypadkach (4,7%), przy czym należy zaznaczyć, że epizod skrętu żołądka
                                  miał miejsce 48 razy w objętej badaniami grupie ponad 1300 berneńczyków,
                                  pozostałe przyczyny śmierci 94 berneńczyków, m.in. choroby serca, rdzenia kręgowego, nerek,
                                  wątroby kształtowały się na poziomie poniżej 4,7%.

Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony Amerykańskiego Klubu Berneńskich Psów Pasterskich – BDMC
bmdca.org/health/Miscellaneous/Health_Report.php

 
   Forum o BPP
   Opis rasy
   Zanim kupimy Berneńczyka
   Linki :-)
   O mnie
   O moim psie
   Pielęgnacja
   Wzorzec rasy
   Zdrowie
 
Strona stworzona przez by Berneńczyki.
Kreator Stron www